• Bài giảng Định giá tài sản: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Định giá tài sản: Chương 2 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Định giá tài sản: Chương 2 Định giá bất động sản trình bày các nội dung chính như sau: Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản, định giá bất động sản,...

   39 p hiu 25/09/2023 3 2

 • Bài giảng Định giá tài sản: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Định giá tài sản: Chương 1 - ĐH Thương Mại

  Nội dung bài giảng chương 1 gồm có: Đối tượng và mục đích của định giá tài sản, một số khái niệm liên quan đến tài sản và giá trị tài sản, các nguyên tắc và quy trình định giá tài sản, hoạt động định giá tài sản,...

   35 p hiu 25/09/2023 1 0

 • Bài giảng Định giá tài sản: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Định giá tài sản: Chương 4 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Định giá tài sản: Chương 4 Định giá tài sản vô hình với các nội dung chính được trình bày như sau: Tài sản vô hình và giá trị tài sản vô hình, mục đích và cơ sở giá trị của định giá tài sản vô hình, các phương pháp định giá tài sản vô hình, tài sản vô hình và giá trị tài sản vô hình,...

   38 p hiu 25/09/2023 1 0

 • Bài giảng Định giá tài sản: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Định giá tài sản: Chương 3 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Định giá tài sản: Chương 3 Định giá máy móc thiết bị gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm, đặc điểm, phân loại máy móc thiết bị theo tiêu chuẩn định giá, mục đích và cơ sở giá trị của định giá máy móc thiết bị, các phương pháp định giá máy móc thiết bị, quy trình định giá máy móc thiết bị,...

   33 p hiu 25/09/2023 0 0

 • Bài giảng Định giá tài sản: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Bài giảng Định giá tài sản: Chương 5 - ĐH Thương Mại

  Nội dung chính của bài giảng chương 5 gồm: Giá trị doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp, các phương pháp chủ yếu định giá doanh nghiệp, quy trình định giá doanh nghiệp, giá trị doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp,...

   47 p hiu 25/09/2023 1 0

 • Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 2: Định giá công cụ phái sinh

  Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 2: Định giá công cụ phái sinh

  Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 2: Định giá công cụ phái sinh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: định giá hợp đồng kỳ hạn; định giá hợp đồng tương lai; định giá hợp đồng quyền chọn; định giá hợp đồng hoán đổi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p hiu 23/04/2023 12 0

 • Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 3: Hoạt động giao dịch trên thị trường phát sinh

  Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 3: Hoạt động giao dịch trên thị trường phát sinh

  Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 3: Hoạt động giao dịch trên thị trường phát sinh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hoạt động giao dịch trên thị trường tập trung; hoạt động giao dịch trên thị trường phi tập trung; một số thị trường phái sinh điển hình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hiu 23/04/2023 11 0

 • Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 1: Tổng quan về thị trường các công cụ phái sinh

  Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 1: Tổng quan về thị trường các công cụ phái sinh

  Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 1: Tổng quan về thị trường các công cụ phái sinh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm đặc trưng, vai trò của thị trường các công cụ phái sinh; công cụ phái sinh; các chủ thể tham gia thị trường; phân loại thị trường; điều kiện hình thành và phát triển thị trường...

   25 p hiu 23/04/2023 13 0

 • Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 4: Quản lý nhà nước đối với thị trường phái sinh

  Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 4: Quản lý nhà nước đối với thị trường phái sinh

  Bài giảng Thị trường các công cụ phái sinh - Chương 4: Quản lý nhà nước đối với thị trường phái sinh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: những vấn đề chung về quản lý Nhà nước đối với thị trường phái sinh; xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật và công cụ quản lý; hoạt động thanh tra, giám sát thị trường;... Mời các...

   12 p hiu 23/04/2023 11 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 0 - ThS. Lê Ngọc Lưu Quang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 0 - ThS. Lê Ngọc Lưu Quang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại với mục tiêu giúp sinh viên nhận biết và phân loại được các sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp cho cá nhân, doanh nghiệp; Giúp sinh viên gắn hoạt động của cá nhân, doanh nghiệp với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng một cách nhanh chóng, rẻ tiền và thuận lợi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p hiu 26/02/2023 59 29

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 5 - ThS. Lê Ngọc Lưu Quang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 5 - ThS. Lê Ngọc Lưu Quang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 5 Nghiệp vụ kinh doanh khác của ngân hàng, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Kinh doanh ngoại tệ; trạng thái ngoại tệ; các phương thức giao dịch ngoại tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hiu 26/02/2023 56 29

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 - ThS. Lê Ngọc Lưu Quang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 - ThS. Lê Ngọc Lưu Quang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 Dịch vụ thanh toán của ngân hàng, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Uỷ nhiệm chi; uỷ nhiệm thu; quy trình phát hành và thanh toán séc; phân loại thẻ thanh toán; Nghiệp vụ thanh toán quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p hiu 26/02/2023 57 29

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu