• Văn hóa học đường của trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

    Văn hóa học đường của trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

    Văn hóa học đường là một nội dung quan trọng trong việc xây dựng nền văn hóa tốt đẹp cho dân tộc, văn hóa ứng xử cho học sinh sinh viên là nhiệm vụ sống còn của cả hệ thống chính trị, của các Nhà trường. Nhà trường là nơi ươm mầm cho sự phát triển toàn diện của con người, là cội nguồn của văn hóa, học sinh sinh viên, cán bộ, giáo viên,...

     20 p hiu 19/06/2018 345 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083