• Key agreement scheme based on quantum neural networks

  Key agreement scheme based on quantum neural networks

  In quantum cryptography, the key is created during the process of key distribution, where as in classical key distribution a predetermined key is transmitted to the legitimate user. The most important contribution of quantum key distribution is the detection of eavesdropping.

   15 p hiu 29/10/2019 193 2

 • Meteorological factors associated with hand, foot and mouth disease in a Central Highlands province in Viet Nam: An ecological study

  Meteorological factors associated with hand, foot and mouth disease in a Central Highlands province in Viet Nam: An ecological study

  Monthly data on HFMD cases were collected from all commune health stations in Dak Lak province from 2012 through 2013. An HFMD case was defined as a brief febrile illness accompanied by a typical skin rash with or without mouth ulcers. Average temperature, maximum temperature, minimum temperature, humidity, rainfall, evaporation, sunshine duration and wind speed were recorded monthly at five local meteorological stations throughout Dak...

   6 p hiu 01/02/2021 79 1

 • Đánh giá khả năng thu hút khách du lịch của điểm di tích Đại Nội - Huế

  Đánh giá khả năng thu hút khách du lịch của điểm di tích Đại Nội - Huế

  Đại Nội là điểm đến quen thuộc của du khách mỗi khi đến Huế. Hiểu được các Vận dụng mô hình đánh giá khả năng thu hút điểm đến và bảng hỏi cấu trúc, nghiên cứu này đã tiến hành điều tra với 47 du khách nội địa và 53 du khách quốc tế để phân tích sự đánh giá của du khách về khả năng thu hút của điểm di tích Đại Nội.

   8 p hiu 18/10/2017 66 0

 • Gợi ý một số giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế dựa trên mô hình IPA

  Gợi ý một số giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế dựa trên mô hình IPA

  Nghiên cứu này sử dụng mô hình mức độ quan trọng - mức độ thể hiện (Importance-Performance Analysis IPA) đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch Thừa Thiên Huế nhằm mục đích gợi ý cho nhà quản lý du lịch cải thiện chất lượng dịch vụ du lịch, nâng cao sự hài lòng của du khách và thu hút nhiều khách du lịch đến địa phương hơn.

   7 p hiu 18/10/2017 35 0

 • Searching 3D motion patterns of Vietnamese traditional dances

  Searching 3D motion patterns of Vietnamese traditional dances

  In this paper, we propose a system for 3D movement search of Cheo dance ’s postures and gestures. The system applies sliding window technique, Dynamic Time Warping algorithm and a novel feature selection method named CheoAngle.

   11 p hiu 25/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083