• Bài giảng An ninh mạng LAN không dây (IEEE 802.11)

  Bài giảng An ninh mạng LAN không dây (IEEE 802.11)

  "Bài giảng An ninh mạng LAN không dây (IEEE 802.11)" trình bày công nghệ WLAN; an ninh trong WLAN; giao thức WEP; giao thức WPA/WPA2. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung kiến thức hỗ trợ cho học tập.

   105 p hiu 25/10/2020 229 38

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 11 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 11 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 11: An toàn bảo mật các giao thức mạng. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Tổng quan về mạng máy tính, Kiến trúc phân tầng, đóng gói dữ liệu (TCP), tấn công các giao thức tầng ứng dụng, tấn công giao thức TCP.

   37 p hiu 29/06/2021 221 28

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: An toàn IP

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: An toàn IP

  "Bài giảng An ninh mạng - Chương 7: An toàn IP" cung cấp đến các bạn những kiến thức về lý do cần IPSec; các cơ chế an ninh của IPSec; các ứng dụng của IPSec; minh họa ứng dụng IPSec; ích lợi của IPSec; kiến trúc an ninh IP; tổng quan tài liệu IPSec; các liên kết an ninh...

   21 p hiu 25/10/2020 214 24

 • Bài giảng An ninh mạng

  Bài giảng An ninh mạng

  "Bài giảng An ninh mạng – Huỳnh Thanh Hòa" trình bày tổng quan về an toàn bảo mật; xây dựng chính sách an toàn thông tin; mục tiêu và nguồn gốc của tấn công; các kiểu tấn công và thiệt hại.

   21 p hiu 25/10/2020 220 21

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 1 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 1 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 1: Tổng quan về an toàn an ninh mạng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này: Cơ chế an toàn bảo mật, lỗ hổng và nguy cơ an toàn bảo mật, xu hướng các hành vi tấn công an toàn bảo mật, xây dựng hệ thống an toàn bảo mật.

   26 p hiu 29/06/2021 189 17

 • Bài giảng An ninh mạng: Bài 7 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng: Bài 7 - Bùi Trọng Tùng

  Bài giảng An ninh mạng - Bài 7: An toàn dịch vụ web - XSS & CSRF. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hiển trị (rendering) nội dung trang web, Document Object Model (DOM), chính sách cùng nguồn (SOP), tấn công dạng Cross Site Scripting (XSS), tấn công dạng cross site request forgery.

   20 p hiu 29/06/2021 194 15

 • Bài giảng An ninh mạng – Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 1: Giới thiệu

  "Bài giảng An ninh mạng – Chương 1: Giới thiệu" được biên soạn bởi TS Nguyễn Đại Thọ cung cấp đến các bạn với những kiến thức nhu cầu đảm bảo an ninh thông tin có những biến đổi lớn; đảm bảo an ninh thông tin; dịch vụ an ninh; hành động tấn công; kiến trúc an ninh OSI; các dịch vụ an ninh; các dịch vụ an ninh X.800; các hành động tấn công; mô...

   18 p hiu 25/10/2020 200 12

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Mã hóa đối xứng

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Mã hóa đối xứng

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Mã hóa đối xứng (TS Nguyễn Đại Thọ) thông tin với các kiến thức mã hóa đối xứng; mã hóa khóa công khai; một số cách phân loại khác; mô hình hệ mã hóa đối xứng; phương pháp phá mã vét cạn; thời gian tìm kiếm trung bình; an ninh hệ mã hóa; mã hóa thay thế cổ điển; hệ mã hóa caesar; phá mã hệ mã hóa caesar; hệ mã...

   64 p hiu 25/10/2020 263 12

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Xác thực và chữ ký số

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Xác thực và chữ ký số

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 4: Xác thực và chữ ký số (TS Nguyễn Đại Thọ) trình bày về xác thực bằng cách mã hóa; mã xác thực thông báo (MAC); yêu cầu đối với hàm băm; kiểu tấn công ngày sinh; yêu cầu đối với chữ ký số; các kỹ thuật chữ ký số gián tiếp.

   19 p hiu 25/10/2020 206 12

 • Bài giảng An ninh mạng – Chương 5: Các ứng dụng xác thực

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 5: Các ứng dụng xác thực

  "Bài giảng An ninh mạng – Chương 5: Các ứng dụng xác thực (TS Nguyễn Đại Thọ)" với các nội dung một hội thoại xác thực đơn giản; mô hình tổng quan Kerberos; phân hệ Kerberos; dịch vụ xác thực X.509; phân cấp X.509; thu hồi chứng thực; các thủ tục xác thực.

   16 p hiu 25/10/2020 256 11

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 3: Mật mã khóa công khai

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 3: Mật mã khóa công khai

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 3: Mật mã khóa công khai (TS Nguyễn Đại Thọ) thông tin đến các bạn những kiến thức về những hạn chế của mật mã đối xứng; mật mã khóa công khai đề xuất bởi Whitfield Diffie và Martin Hellman vào năm 1976; đặc điểm mật mã khóa công khai; mã hóa khóa công khai; ứng dụng mật mã khóa công khai; hạn chế của khóa công khai.

   26 p hiu 25/10/2020 200 10

 • Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử (TS Nguyễn Đại Thọ) được thông tin đến các bạn với những kiến thức về bảo mật của PGP; xác thực và bảo mật của PGP; nén của PGP; tương thích thư điện tử của PGP; phân và ghép của PGP; sơ đồ xử lý PGP; khóa công khai/khóa riêng PGP...

   27 p hiu 25/10/2020 181 10

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu