Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 4 - ThS. Đặng Hương Giang

Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 4 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm, đặc điểm vai trò của tín dụng ngân hàng và vận dụng thành thạo quy trình tín dụng. Phân loại được các hình thức bảo đảm tín dụng. Phân biệt được tín dụng và cho vay, nắm được vững nghiệp vụ tín dụng khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.