Bài giảng Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 12 - GV. Lê Thanh Hương

Bài giảng Nhập môn công nghệ thông tin và truyền thông: Bài 12Cơ hội nghề nghiệp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chuẩn bị vào nghề IT; Các công việc IT; Cơ hội công việc IT tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!