Bài giảng Quản trị marketing - Chương 1: Tổng quan về quản trị marketing

Bài giảng Quản trị marketing - Chương 1: Tổng quan về quản trị marketing có nội dung trình bày khái quát chung về Marketing và quan điểm quản trị Marketing; quản trị Marketing; quá trình cung ứng giá trị và quản trị Marketing;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!