Đồ án Tốt nghiệp: Bảo tàng Văn hóa Hội An

Bảo tàng là cơ quan thực hiện nhiệm vụ nghiên cứ khoa học, sưu tầm, kiểm kê, xác định, ghi chép khoa học các di tích, bảo quản, trưng bày các hiện vật bảo tàng và tiến hình công tác quần chúng, có quan hệ hữu cơ với khoa học tự nhiên – khoa học lịch sử xã hội, với những thành tựu văn hóa tinh thần của xã hội loài người hoặc những sưu tập về những đối tượng của thiên nhiên phong phú để nghiên cứu và phát hiện ra những quy luật của tự nhiên và vũ trụ.

Từ khóa: Bảo tàng, Văn hóa, Hội An

71 p hoaitm 21/05/2018 380 6

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.