Ebook Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chế biến các vị thuốc cổ truyền; Bạch mao căn; Đại phúc bì; Kim ngân hoa; Ngũ linh chi; Phương vĩ thảo; Thiên hoa phấn; Tử hà sa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.