Ebook Thuật ngữ y khoa căn bản 2018: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 sách gồm các chương còn lại chia sẻ các chủ đề thuật ngữ sau: Hệ hô hấp, hệ tim mạch, hệ cơ xương khớp, hệ thần kinh... Cuốn sách vừa là một ấn phẩm giúp bạn bước đầu tiếp cận thuật ngữ y học vừa là một người đồng hành cùng bạn sau này.