• Ebook Xây dựng đội ngũ nhà giáo - Một cách tiếp cận kiến tạo để nhập môn Giáo dục học: Phần 3

  Ebook Xây dựng đội ngũ nhà giáo - Một cách tiếp cận kiến tạo để nhập môn Giáo dục học: Phần 3

  Ebook Xây dựng đội ngũ nhà giáo - Một cách tiếp cận kiến tạo để nhập môn Giáo dục học: Phần 3 tiếp tục trình bày các phương pháp và vấn đề giáo dục trong xã hội và cách trở thành một giáo viên thông qua các nội dung sau: Góc nhìn lịch sử, công tác quản trị và nguồn tài chính cho trường học, các vấn đề xã hội và phản ứng của nhà trường,...

   231 p hiu 06/08/2019 247 3

 • Ebook Con hỏi bố mẹ trả lời: Phần 1

  Ebook Con hỏi bố mẹ trả lời: Phần 1

  Ebook Con hỏi bố mẹ trả lời: Phần 1 trình bày các nội dung về cách dạy con của cha mẹ thông qua những giải đáp cho các câu hỏi như: Âm nhạc xuất hiện từ bao giờ, thành phố Babylon nổi tiếng trước đây hiện nay thuộc vùng đất nào, con người biết vẽ bản đồ từ bao giờ, người ta gọi nước Mỹ là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hay là Hợp chủng quốc...

   73 p hiu 06/08/2019 243 3

 • Ebook Con hỏi bố mẹ trả lời: Phần 2

  Ebook Con hỏi bố mẹ trả lời: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Con hỏi bố mẹ trả lời" sẽ giải đáp các câu hỏi như: Tại sao Thụy Sĩ lại dùng tới 4 ngôn ngữ chính thức và ta nước có mức sống rất cao, người Viking, họ là ai và sống ở thời nào, phong trào xây dựng hệ thống sông đào Bắc Hưng Hải là phong trào gì, trống Ngũ Lôi là loại trống gì và có từ bao giờ,... Mời...

   73 p hiu 06/08/2019 221 3

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (In lần thứ mười một): Phần 1

  Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (In lần thứ mười một): Phần 1

  Giáo dục thể chất là một trong các nhiệm vụ giáo dục toàn diện cho trẻ ở trường mầm non. Sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non của các trường Đại học Sư phạm cần phải nắm vững lí luận và có kĩ năng thực hành để thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non. Ngoài ra, sinh viên còn phải có khả năng nghiên cứu và tiếp cận...

   213 p hiu 06/08/2019 349 5

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (In lần thứ mười một): Phần 2

  Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (In lần thứ mười một): Phần 2

  Giáo trình đề cập đến hai vấn đề, đó là lí luận giáo dục thể chất và quá trình giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non. Cuốn giáo trình này còn là tài liệu tham khảo cho các hệ đào tạo giáo viên mầm non, cho các nhà nghiên cứu và các nhà giáo dục quan tâm đến công tác giáo dục thể chất cho trẻ mầm non. Mời các bạn tham khảo phần 2...

   257 p hiu 06/08/2019 348 4

 • Phát triển chương trình dạy học định hướng năng lực

  Phát triển chương trình dạy học định hướng năng lực

  Trọng tâm của việc phát triển chương trình dạy học định hướng năng lực là việc xây dựng mô hình năng lực và chuẩn đầu ra của môn học, từ đó lựa chọn các chủ đề và nội dung dạy học. Chuẩn đầu ra mô tả các năng lực mà người học ở một thời điểm cụ thể trong quá trình học tập cần phải đạt được. Việc xác định các khái niệm...

   7 p hiu 06/08/2019 204 1

 • Thực trạng giáo dục kĩ năng hợp tác của trẻ 5-6 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Thực trạng giáo dục kĩ năng hợp tác của trẻ 5-6 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  Bằng việc khảo sát thực trạng nhận thức về việc giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ của giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Dương, và thực tế biện pháp giảng dạy sử dụng trong các nhà trường, nghiên cứu đã nhìn nhận và chỉ ra ưu điểm và hạn chế của thực trạng. Từ thực tế giáo dục của giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Bình...

   12 p hiu 06/08/2019 223 1

 • Ứng dụng kĩ thuật kể chuyện tương tác trong hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

  Ứng dụng kĩ thuật kể chuyện tương tác trong hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

  Kĩ thuật kể chuyện tương tác được sử dụng để giúp trẻ dự đoán và làm quen với câu chuyện trước khi câu chuyện diễn ra; được sắm vai vào một nhân vật trong truyện, cùng tương tác với giáo viên và các bạn để tạo ra một câu chuyện mới.

   9 p hiu 06/08/2019 297 1

 • Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp phát triển năng lực huy động kiến thức ở người học

  Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp phát triển năng lực huy động kiến thức ở người học

  Bài viết trình bày việc tổ chức hoạt động dạy học chủ đề tích hợp về bếp mặt trời cho học sinh trung học hướng đến mục tiêu phát triển năng lực huy động kiến thức ở người học và phân tích kiến thức học sinh huy động được làm cơ sở để xây dựng mô hình dạy học tích hợp định hướng phát triển các năng lực ở người học.

   9 p hiu 06/08/2019 217 3

 • Thực trạng phát triển ở trẻ rối loạn phổ tự kỉ lứa tuổi mầm non

  Thực trạng phát triển ở trẻ rối loạn phổ tự kỉ lứa tuổi mầm non

  Bài viết nghiên cứu thực trạng nhận thức của giáo viên và cha mẹ về khả năng phát triển và các vấn đề hành vi của 150 trẻ rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) đang được can thiệp sớm giáo dục tại các cơ sở chuyên biệt.

   11 p hiu 06/08/2019 222 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083