• Ebook Quan hệ bang giao và những sứ thần tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Ebook Quan hệ bang giao và những sứ thần tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Tài liệu mô tả quan hệ bang giao của các triều đại phong kiến Việt Nam với các nước Trung Quốc, Chămpa, Ai Lao..., cách ứng xử ngoại giao đĩnh đạc, tự tin của các vương triều Việt Nam nhằm thể hiện tính độc lập, tự tôn. Sách cũng phác họa chân dung một số sứ thần có những cống hiến xuất sắc trong việc thiết lập mối quan hệ bang giao.

   103 p hiu 30/07/2020 273 53

 • Ebook Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Ebook Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam giới thiệu về tiểu sử và những đóng góp to lớn của các vị anh hùng, danh nhân trong lịch sử, nhằm đưa người dân đến gần hơn, hiểu rõ và tự hào về những chiến công của cha ông trong quá trình xây dựng đất nước. Phần 1 gồm các danh tướng như: Nguyễn Bặc - một vị tướng trung quân ái quốc, ngoại giáp...

   107 p hiu 30/07/2020 210 28

 • Ebook Những Công chúa nổi tiếng của các triều đại Việt Nam: Phần 1

  Ebook Những Công chúa nổi tiếng của các triều đại Việt Nam: Phần 1

  Những công chúa nổi tiếng của các triều đại Việt Nam: Phần 1 sẽ khắc họa sự đa diện của những nhân cách đa dạng của một số công chúa qua các thời đại như: Lễ hội Chử Đồng Tử, La Binh Công chúa, Thánh Chân Công chúa, Xuân Nương Công chúa, Phật Nguyệt Công chúa, Công chúa Thiên Cực Triều Lý, sự hi sinh của Công chúa An Tư

   104 p hiu 30/07/2020 198 28

 • Ebook Những Công chúa nổi tiếng của các triều đại Việt Nam: Phần 2

  Ebook Những Công chúa nổi tiếng của các triều đại Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những Công chúa nổi tiếng của các triều đại Việt Nam" tiếp tục trình bày những nhân cách của các vị Công chúa như: Phụng Dương Công chúa, nghi án ngoại tình của cô Công chúa nổi danh Việt Nam, giải nghi án Huyền Trân - Khắc Chung, Ngọc Vạn và hành trình trở thành Vương hậu Chân Lạp, Công chúa Ngọc Khoa. Mời...

   96 p hiu 30/07/2020 174 26

 • Ebook Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam: Phần 2

  Ebook Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam: Phần 2

  Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thuận Quận công Tiết chế Nguyễn Hữu Tiến, quan nội sai Hoàng Ngũ Phúc, Đỗ Thành Nhân, Tả quân Đô đốc Châu Văn Tiếp, danh thần Hoàng Kế Viêm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   124 p hiu 30/07/2020 156 22

 • Đạo hiếu Phật giáo trong phong tục tập quán của người Việt Nam

  Đạo hiếu Phật giáo trong phong tục tập quán của người Việt Nam

  Bài viết đề cập đến ảnh hưởng của đạo hiếu Phật giáo đối với phong tục, tập quán của người Việt Nam trên các phương diện như tang ma, thờ cúng tổ tiên và lễ hội.

   5 p hiu 30/05/2020 156 16

 • Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử

  Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử

  Bài viết bước đầu nghiên cứu vai trò ứng dụng GIS trong nghiên cứu, giảng dạy lịch sử, bao gồm việc phát huy tư duy trừu tượng và tư duy thực tiễn cho người học thông qua chuyển kênh chữ thành kênh hình, tạo hứng thú cho người học thông qua kênh hình trực quan, phát huy tư duy logic thông qua bản đồ khung, bổ sung thêm phương tiện giảng dạy theo xu...

   7 p hiu 30/05/2020 159 11

 • Cuộc đấu tranh của Phật giáo miền Nam chống Mỹ - Diệm và xu hướng nhập thế trong bối cảnh hiện nay

  Cuộc đấu tranh của Phật giáo miền Nam chống Mỹ - Diệm và xu hướng nhập thế trong bối cảnh hiện nay

  Những thập kỷ 90 của thế kỷ XX và những thập kỷ đầu thế kỷ XXI trong bối cảnh toàn cầu hóa diện mạo tôn giáo thế giới có ba đặc điểm đáng lưu ý. Đó là sự xuất hiện các hiện tượng tôn giáo mới ở nhiều quốc gia thế giới, trào lưu thế tục hóa do quá trình công nghiệp hóa và xu hướng nhập thế. Xu hướng nhập thế làm cho hoạt động...

   7 p hiu 30/05/2020 148 12

 • Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống chữ Hán của dân tộc

  Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống chữ Hán của dân tộc

  Ngôn ngữ là phương tiện chuyển tải văn hóa. Văn hóa chữ Hán từ lâu đã trở thành tài sản tinh thần chung của nhân loại. Quá trình giao lưu văn hóa không có sự phân biệt văn hóa tốt xấu. Việc nghiên cứu ảnh hưởng giữa các nền văn hóa khác nhau là nhằm giới thiệu với thế giới những nét đặc sắc của mỗi dân tộc, làm rõ hơn những vấn đề...

   6 p hiu 30/05/2020 143 6

 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh: Những vấn đề cần quan tâm

  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh: Những vấn đề cần quan tâm

  Trong giai đoạn hiện nay, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau ngày càng khốc liệt. Muốn doanh nghiệp phát triển vững mạnh thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có tư duy kinh doanh mới cùng tầm nhìn chiến lược mới, vì thế việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp là tất yếu khách quan. Trong thực tế hiện nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh những doanh...

   8 p hiu 30/05/2020 168 1

 • Tư tưởng Ngô Thì Nhậm về mối quan hệ giữa người cầm quyền và người dân

  Tư tưởng Ngô Thì Nhậm về mối quan hệ giữa người cầm quyền và người dân

  Trong hệ thống tư tưởng chính trị của ông, vấn đề quan hệ giữa người cầm quyền và người dân được ông quan tâm bởi đây là mối quan hệ cơ bản đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội. Bài viết phân tích tư tưởng Ngô Thì Nhậm về vai trò, trách nhiệm giữa người cầm quyền với người dân và trách nhiệm của họ đối với quốc gia,...

   8 p hiu 30/05/2020 152 1

 • Văn hóa tộc người và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên

  Văn hóa tộc người và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên

  Nội dung tài liệu trình bày luận điểm về quan hệ của văn hóa với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Các tộc người ở Việt Nam với vùng sinh thái. Luật tục với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Tri thức địa phương với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Gợi ý định hướng hoạt động nhằm nâng cao vai trò của văn hóa tộc người để bảo tồn tài nguyên...

   11 p hiu 30/05/2020 208 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083