• Tác động của Phật giáo tới phụ nữ một số tỉnh phía Bắc Việt Nam hiện nay

  Tác động của Phật giáo tới phụ nữ một số tỉnh phía Bắc Việt Nam hiện nay

  Bài viết phân tích sự tác động của Phật giáo tới phụ nữ một số tỉnh thành phía Bắc Việt Nam hiện nay trên hai khía cạnh. Thứ nhất, tác động của Phật giáo tới tinh thần của phụ nữ. Thứ hai, tác động của Phật giáo tới lối sống của phụ nữ.

   14 p hiu 30/05/2020 167 3

 • Tìm hiểu những giá trị cơ bản của tôn giáo truyền thống ở Việt Nam

  Tìm hiểu những giá trị cơ bản của tôn giáo truyền thống ở Việt Nam

  Bài viết này tập trung vào việc tìm hiểu và làm rõ những giá trị cơ bản của tôn giáo truyền thống ở Việt Nam trên các khía cạnh: Luận lý, giáo dục, đạo đức và lịch sử.

   13 p hiu 30/05/2020 201 6

 • Vấn đề thờ cúng tổ tiên của tín đồ Công giáo người Việt

  Vấn đề thờ cúng tổ tiên của tín đồ Công giáo người Việt

  Bài viết dựa trên những tư liệu lịch sử kết hợp với tư liệu điền dã dân tộc học qua nghiên cứu trường hợp giáo xứ Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để trình bày những thăng trầm trong việc thờ cúng tổ tiên của tín đồ Công giáo người Việt. Sau những cuộc tranh cãi về vấn đề “nghi lễ Phương Đông”, Giáo hội Công...

   30 p hiu 30/05/2020 172 2

 • Khái quát một số thảo luận đáng chú ý hiện nay về tôn giáo trong chính sách công

  Khái quát một số thảo luận đáng chú ý hiện nay về tôn giáo trong chính sách công

  Bài viết khái quát những thảo luận học thuật về vấn đề tôn giáo trong chính sách công từ các phương diện xã hội học, chính trị học, luật học, và tôn giáo học. Những vấn đề chủ yếu được giới thiệu xoay quanh mối quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo, sự hiện diện của yếu tố tôn giáo nơi không gian công, cũng như những điều chỉnh về...

   25 p hiu 30/05/2020 164 2

 • Sử liệu Phật giáo thời Lê Sơ trong tư liệu bi ký

  Sử liệu Phật giáo thời Lê Sơ trong tư liệu bi ký

  Bài viết này dựa trên các bi văn, bia, văn bia hiện nay có thể khảo sát được, để có thể làm rõ những nét biểu hiện của đời sống Phật giáo thời Lê Sơ. Thông qua việc sử dụng phương pháp phân tích văn bản học, các phương pháp của Sử học, tôn giáo học, phương pháp suy đoán sử học dưới sự chiếu rọi của lý thuyết thực thể tôn giáo.

   29 p hiu 30/05/2020 166 2

 • Bàn thêm về sự du nhập của Islam giáo ở Champa

  Bàn thêm về sự du nhập của Islam giáo ở Champa

  Bài viết này điểm lại các quan điểm chủ yếu liên quan đến vấn đề thời điểm và nguồn gốc du nhập của Islam giáo ở Champa trước đây và của người Chăm ở Việt Nam ngày nay. Trong đó, chúng tôi xem xét và đánh giá về cơ sở khoa học và tính xác đáng của các quan điểm trên, từ đó đưa ra quan điểm nhìn nhận của tác giả và đóng góp thêm các...

   14 p hiu 30/05/2020 169 4

 • Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 1

  Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 1

  Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 1 trình bày các bộ luật quốc tế về quyền của con người, tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người - 1948, công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa, các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người, công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt...

   320 p hiu 23/07/2019 240 5

 • Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 2

  Ebook Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người: Phần 2

  Cuốn sách "Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người" phần 2 trình bày các văn kiện quốc tế về nhân quyền và cấu trúc đúng theo danh mục của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền. Để tiện cho việc theo dõi và tìm hiểu của bạn đọc, bên cạnh việc tập hợp các văn kiện quốc tế, cuốn sách có các phần giới thiệu khái quát...

   335 p hiu 23/07/2019 249 5

 • Ebook Lịch sử đặc công miền Đông Nam Bộ (1945-1975): Phần 2

  Ebook Lịch sử đặc công miền Đông Nam Bộ (1945-1975): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Lịch sử đặc công miền Đông Nam Bộ (1945-1975)" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Liên tục tiến công các căn cứ cơ quan đầu não kho tàng của Mỹ ngụy góp phần đánh bại hai cuộc phản công mùa khô của địch (1965-1967), chiến công xuất sắc của bộ đội đặc công biệt động miền Đông Nam Bộ trong cuộc...

   171 p hiu 23/07/2019 220 2

 • Ebook Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1 trình bày các bài giảng xoay quanh các nội dung về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam như: Đối tượng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu lịch sử Đảng, Đảng Công sản Việt Nam ra đời, Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng...

   219 p hiu 23/07/2019 267 19

 • Ebook Lịch sử đặc công miền Đông Nam Bộ (1945-1975): Phần 1

  Ebook Lịch sử đặc công miền Đông Nam Bộ (1945-1975): Phần 1

  Ebook Lịch sử đặc công miền Đông Nam bộ (1945-1975): Phần 1 trình bày các nội dung về sự ra đời của Đặc công trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, bộ đội đặc công miền Đông Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), bước phát triển mới của cách mạng đặc công và bộ đội đặc công (1948-1950), xây dựng lực lượng đặc...

   111 p hiu 23/07/2019 303 6

 • Ebook Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2

  Ebook Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các bài giảng về Đảng Cộng sản Việt Nam như: Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội - giai đoạn tìm tòi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (1975-1986), quá trình tiếp tục đổi mới toàn diện đưa đất nước chuyển dần sang thời kỳ công nghiệp...

   263 p hiu 23/07/2019 313 12

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083