Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 4 Cụm ngành công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Cụm ngành; Vai trò của nhà nước trong phát triển cụm ngành; Cụm ngành và năng lực cạnh tranh; Quá trình hình thành và phát triển của cụm ngành;...Mời các bạn cùng tham khảo!