Bài giảng Quy hoạch môi trường: Chương 1 - TS. Trịnh Thành

Chương 1 Những khái niệm cơ bản về quy hoạch môi trường thuộc bài giảng "Quy hoạch môi trường", trong chương này trình bày các nội dung sau: khái niệm quy hoạch, quy hoạch môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.