Luận văn thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà chung cư tại TP.HCM

Nghiên cứu này tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua nhà chung cư tại TP.HCM. Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên các nghiên cứu trước đó về hành vi tiêu dùng cho dịch vụ bất động sản...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.