Luận văn thạc sĩ: Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Cộng hòa

Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, các doanh nghiệp cần rất nhiều vốn để đầu tư cho hoạt động sản xuất của mình. Nhưng thực tế hiện nay cho thấy nguồn vốn tín dụng ngân hàng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.