Luận văn thạc sĩ: Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ truyền hình theo yêu cầu MyTV tại viễn thông tỉnh Tây Ninh

Đề tài "Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ truyền hình theo yêu cầu MyTV tại viễn thông tỉnh Tây Ninh" bắt đầu thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 11/2013. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là phân tích, đánh giá năng lực...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.