Luận văn thạc sĩ: Ứng dụng E-Tourism vào hoạt động các doanh nghiệp lữ hành vừa và nhỏ tại TP. Hồ Chí Minh

Công nghệ thông tin truyền thông đã cách mạng hóa ngành công nghiệp du lịch trong hai thập kỷ qua. E-Tourism (du lịch điện tử) phản ánh sự "số hóa" tất cả các quy trình và chuỗi giá trị trong ngành...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.