Luận văn thạc sĩ: Xây dựng thương hiệu tơ lụa Bảo Lộc

Đề tài "Xây dựng thương hiệu tơ lụa Bảo Lộc" được nghiên cứu với mong muốn là phát huy tối đa lợi thế, vị thế đặc thù của sản phẩm tơ lụa Bảo Lộc trên thị trường trong và ngoài nước, xây dựng và phát triển thương hiệu tơ lụa Bảo Lộc trở...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.