• Bàn thêm về văn hóa kinh doanh thời hội nhập

  Bàn thêm về văn hóa kinh doanh thời hội nhập

  Bài viết trình bày cấu trúc của văn hóa doanh nghiệp và nêu lên những kinh nghiệm xây dựng văn hóa kinh doanh của một số nước, từ đó gợi ý cho các doanh nghiệp Việt Nam một số vấn đề xây dựng văn hóa khi tham gia hội nhập kinh tế thế giới.

   6 p hiu 30/11/2021 30 0

 • Văn hóa kinh doanh ở Việt Nam - một số vấn đề lý luận chung

  Văn hóa kinh doanh ở Việt Nam - một số vấn đề lý luận chung

  Bài viết cho rằng văn hóa là một hình thái ý thức xã hội, phản ánh điều kiện vật chất và sinh hoạt vật chất của xã hội. Vì vậy, văn hóa kinh doanh của một xã hội, về thực chất, là sự phản ánh thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của xã hội đó. Trước hết, chúng ta cần tìm hiểu về khái niệm văn hóa, kinh doanh và văn hóa kinh doanh, qua...

   7 p hiu 30/11/2021 29 0

 • Văn hóa doanh nghiệp nhìn từ góc độ trách nhiệm xã hội

  Văn hóa doanh nghiệp nhìn từ góc độ trách nhiệm xã hội

  Bài viết này góp phần tìm hiểu một số vấn đề về văn hóa doanh nghiệp dưới góc độ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong điều kiện ở nước ta hiện nay. Văn hóa doanh nghiệp được tiếp cận, nghiên cứu trên nhiều phương diện, nhiều cách tiếp cận khác nhau.

   5 p hiu 30/11/2021 32 0

 • Đôi nét về văn hóa kinh doanh của Việt Nam trong lịch sử

  Đôi nét về văn hóa kinh doanh của Việt Nam trong lịch sử

  Bài viết cho thấy nếu văn hoá là nền tảng tinh thần đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội, thì văn hoá kinh doanh chính là nền tảng tinh thần, là linh hồn cho hoạt động kinh doanh của một quốc gia. Trong xu thế toàn cầu hoá kinh tế như hiện nay, muốn đảm bảo sự phát triển bền vững cho hoạt động kinh doanh của quốc gia, hơn lúc nào hết,...

   7 p hiu 30/11/2021 29 0

 • Tiếp cận văn hóa kinh doanh Việt Nam dưới góc độ nhân học

  Tiếp cận văn hóa kinh doanh Việt Nam dưới góc độ nhân học

  Bài viết tập trung trình bày những đặc điểm nổi bật của văn hóa kinh doanh Nhật Bản, đất nước đã tạo dựng cho mình một thương hiệu văn hóa kinh doanh mà những giá trị của nó đáng để chúng ta học tập và suy ngẫm.

   7 p hiu 30/11/2021 30 0

 • Nâng cao năng lực lãnh đạo cho các nhà quản trị doanh nghiệp nhằm thúc đẩy liên kết kinh doanh

  Nâng cao năng lực lãnh đạo cho các nhà quản trị doanh nghiệp nhằm thúc đẩy liên kết kinh doanh

  Năng lực lãnh đạo của các nhà quản trị doanh nghiệp là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Bài viết này tích hợp những khái niệm, những cách tiếp cận, những quan điểm khác nhau về năng lực lãnh đạo của các nhà quản trị doanh nghiệp.

   12 p hiu 30/11/2021 67 0

 • Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập

  Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong điều kiện hội nhập

  Việt Nam hiện là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế, việc tham gia hội nhập kinh tế quốc tế giúp các doanh nghiệp mở rộng các ngành nghề, các sản phẩm xuất khẩu, mở rộng thị trường xuất khẩu... nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, như sản phẩm có đáp ứng được quy tắc xuất xứ hàng hóa. Trong nội...

   8 p hiu 30/11/2021 51 0

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Grabfood của khách hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn Grabfood của khách hàng Thành phố Hồ Chí Minh

  Bài viết đã khảo sát người dân tại TP. Hồ Chí Minh và thu lại được 200 bảng khảo sát hợp lệ. Tiến hành phân tích dữ liệu trên phần mềm SPSS 20. Chọn ra nguyên nhân cốt lõi ảnh hưởng đến “Quyết định chọn GrabFood” của khách hàng TP. Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp “Tài xế tích cực, nhận ưu đãi 4G”. Cụ thể là thêm danh mục đánh giá...

   8 p hiu 30/11/2021 47 0

 • Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và những thách thức với các doanh nghiệp Việt Nam

  Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và những thách thức với các doanh nghiệp Việt Nam

  Bài viết giới thiệu khái quát về cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0 và những tác động của cuộc cách mạng này lên các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Việt nam nói riêng. Tuy nhiên, nội dung bài viết chỉ đề cập đến những tác động mang tính thách thức đối với các doanh nghiệp Việt nam và một số giải pháp kinh tế đã được các chuyên gia đề...

   6 p hiu 30/11/2021 17 0

 • Nhu cầu mua sắm online của giới trẻ hiện nay ở Việt Nam

  Nhu cầu mua sắm online của giới trẻ hiện nay ở Việt Nam

  Mua sắm trực tuyến (online shopping) là hình thức mua sắm rất phổ biến hiện nay. Cùng sự phát triển của nền kinh tế, giới trẻ đang thay đổi nhanh chóng với những thói quen và tư duy hoàn toàn mới. Không quá ngạc nhiên khi thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng yêu thích mua sắm online. Có thể nói, đây là một thị trường vô cùng tiềm năng và sẽ phát triển...

   5 p hiu 30/11/2021 18 0

 • Nhân tố ảnh hưởng và kết quả của sự gắn kết khách hàng trong cộng đồng thương hiệu trực tuyến sở hữu bởi công ty

  Nhân tố ảnh hưởng và kết quả của sự gắn kết khách hàng trong cộng đồng thương hiệu trực tuyến sở hữu bởi công ty

  Nghiên cứu khám phá này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, dữ liệu được thu thập thông qua phỏng vấn sâu 6 đáp viên. Nghiên cứu nhằm phát triển một mô hình khái niệm về những nhân tố ảnh hưởng và kết quả của sự gắn kết thương hiệu trong cộng đồng thương hiệu trực tuyến trong bối cảnh văn hóa Việt Nam.

   12 p hiu 30/11/2021 62 0

 • Xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam thời kỳ hội nhập, những vấn đề đặt ra

  Xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam thời kỳ hội nhập, những vấn đề đặt ra

  Bài viết cho thấy hội nhập kinh tế quốc tế đã, đang, sẽ là một xu hướng lớn mà bất kỳ một quốc gia nào trên con đường phát triển đều phải trải qua. Trong quá trình đó việc để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần tạo dựng cho đơn vị mình một mô hình văn hóa kinh doanh phù hợp nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

   7 p hiu 30/11/2021 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083