• Tiền tệ và ngân hàng: Phần 2

  Tiền tệ và ngân hàng: Phần 2

  Tài liệu hướng dẫn học tập Tiền tệ và ngân hàng này nhằm giúp học viên có được những kiến thức cơ bản nhất về tiền tệ, ngân hàng và một số khái niệm khác liên quan để có thể vận dụng vào những nghiên cứu trong các lĩnh vực của nền kinh tế cũng như tham gia vào các môn học khác trong hệ thống môn học về tài chính - tiền tệ - tín dụng....

   52 p hiu 22/03/2022 88 51

 • Tiền tệ và ngân hàng: Phần 1

  Tiền tệ và ngân hàng: Phần 1

  Môn học tiền tệ và ngân hàng sẽ cung cấp cho chúng ta kiến thức về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Những giao dịch của chúng ta chắc chắn có liên hệ với ngân hàng. Ngoài ra, cung cấp cho chúng ta những kiến thức rất thông dụng như lạm phát, ngân hàng trung ương các loại tiền tệ trong nền kinh tế…Những kiến thức này sẽ giúp bạn có cơ sở vận...

   65 p hiu 22/03/2022 93 49

 • Ngân hàng Trung ương - Các vai trò và nghiệp vụ: Phần 1

  Ngân hàng Trung ương - Các vai trò và nghiệp vụ: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Vai trò và nghiệp vụ của các Ngân hàng Trung ương sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tiền tệ và Ngân hàng, cán cân thanh toán, việc xác định tỷ giá, ngân hàng trung ương - vai trò và nhiệm vụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   334 p hiu 26/11/2019 215 38

 • Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2

  Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2

  "Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 2" được nối tiếp phần 1 trình bày hiệu suất biên của vốn; lý thuyết tổng quát về lãi suất; lý thuyết cổ điển về lãi suất; động cơ tâm lý và động cơ kinh doanh đối với chuyển hoán; những nhận xét khác nhau về bản chất của vốn; những thuộc tính cơ bản của lãi suất và...

   416 p hiu 29/06/2021 184 37

 • Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1

  Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1

  "Ebook Lý thuyết tổng quát về việc làm lãi suất tiền tệ: Phần 1" được biên soạn nhằm giới thiệu đến các bạn kiến thức về lý thuyết tổng quát; những định đề của kinh tế học cổ điển; nguyên lý cầu thực tế; chọn các đơn vị; dự kiến khi quyết định sản lượng và việc làm; xét thêm về ý nghĩa của tiết kiệm và đầu tư; khuynh hướng...

   226 p hiu 29/06/2021 178 36

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 1 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được khái niệm ngân hàng thương mại, phân biệt được sự khác nhau giữa ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng khác. Phân tích được chức năng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế, phân loại được các loại hình ngân hàng trong nền kinh tế

   29 p hiu 21/02/2022 63 36

 • Ngân hàng Trung ương - Các vai trò và nghiệp vụ: Phần 2

  Ngân hàng Trung ương - Các vai trò và nghiệp vụ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Vai trò và nghiệp vụ của các Ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tiền tệ và chính sách tiền tệ, nghiệp vụ phát hành tiền tệ, nghiệp vụ tín dụng và thanh toán, nghiệp vụ thị trường mở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   411 p hiu 26/11/2019 210 33

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 5 - ThS. Nguyễn Thành Trung

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 5: Phân tích kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại" sau khi học bài này người học trình bày được các khái niệm phân tích kết quả kinh doanh; phân tích được những chỉ tiêu kết quả kinh doanh chính yếu; so sánh được những chỉ tiêu giữa các ngân hàng.

   34 p hiu 26/03/2021 177 33

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 Huy động vốn cung cấp cho người học những kiến thức như: Tài trợ trong giai đoạn khởi sự và vốn mạo hiểm; Phát hành ra công chúng; Các phương thức phát hành thay thế; Chào bán thông thường; Thông báo phát hành cổ phần mới và giá trị của doanh nghiệp; Chi phí của các phát hành mới; Đặc quyền; Bất...

   63 p hiu 24/01/2022 70 32

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 3 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 3 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được khái niệm, đặc điểm các khoản mục tài sản của Ngân hàng thương mại. Trình bày được nội dung các nghiệp vụ sử dụng vốn của Ngân hàng thương mại. Phân tích được mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của Ngân hàng thương mại

   25 p hiu 21/02/2022 55 31

 • Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 3 - ThS. Lê Phong Châu

  Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 3 - ThS. Lê Phong Châu

  "Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 3: Quản lý rủi ro tín dụng" được biên soạn gồm các kiến thức khái niệm về quản lý rủi ro tín dụng; mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng; nội dung quản lý rủi ro tín dụng.

   38 p hiu 26/03/2021 138 30

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 4 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 4 - ThS. Đặng Hương Giang

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 4 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm, đặc điểm vai trò của tín dụng ngân hàng và vận dụng thành thạo quy trình tín dụng. Phân loại được các hình thức bảo đảm tín dụng. Phân biệt được tín dụng và cho vay, nắm được vững nghiệp vụ tín dụng khách hàng doanh nghiệp và...

   41 p hiu 21/02/2022 69 29

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083