• Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 7 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 7 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 7 Dựng hình và biến đổi đối tượng 3D, với mục tiêu bài học là trình bày đúng công dụng của lệnh: Extrude, Bend, Lathe, Shell, PathDeform, Tapre, Twist, Skew, Wave, Ripple, Noise, Edit Poly, Lattice; Mô tả chính xác ý nghĩa của các tham số trong lệnh: Extrude, Bend, Lathe, Shell, PathDeform, Tapre, Twist, Skew, Wave, Ripple, Noise, Edit Poly,...

   24 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 6 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 6 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 6 với mục tiêu bài học là Nhận biết các thanh công cụ Rendering, Interpolation và các lệnh hiệu chỉnh biên dạng; Vận dụng những kiến thức đã học để vẽ hình theo mẫu.

   8 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 5 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 5 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 5 với mục tiêu bài học là trình bày đúng công dụng của các nhóm lệnh biên dạng 2D; Vận dụng những kiến thức đã học để vẽ hình theo mẫu; Đảm bảo an toàn người và thiết bị.

   8 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 4 - Nguyễn Thị Lan Anh:

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 4 - Nguyễn Thị Lan Anh:

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 4 với mục tiêu bài học là nhận biết các khối 3D trong nhóm Standard Primittives và nhóm Extender Primittives; Sử dụng các khối 3D trong nhóm Standard Primittives và nhóm Extender Primittives để vẽ hình theo mẫu.

   8 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 3 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 3 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 3 Tìm hiểu thanh công cụ với mục tiêu bài học là trình bày đúng công dụng của các thanh công cụ trong 3DS MAX; Tùy chỉnh các thanh công cụ trong 3DS MAX.

   11 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 2 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 2 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 2 Lệnh trên thanh trình đơn với mục tiêu bài học là trình bày đúng công dụng của các thanh công cụ trong 3DS MAX; Nhận biết các khối 3D trong nhóm Standard Primittives và nhóm Extender Primittives; Tùy chỉnh các thanh công cụ trong 3DS MAX; Sử dụng các khối 3D trong nhóm Standard Primittives và nhóm Extender Primittives để vẽ hình...

   14 p hiu 15/06/2022 2 0

 • Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 1 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 1 - Nguyễn Thị Lan Anh

  Bài giảng Thiết kế đồ họa 3DS MAX: Bài 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được công dụng của phần mềm 3DS MAX; Cài đặt được phần mềm 3DS MAX; Tùy chỉnh màn hình làm việc 3DS MAX; Trình bày được công dụng của bộ điều khiển định hướng khung hình, bộ điều khiển thời gian; Vẽ được ly thủy tinh theo mẫu, vẽ chữ và cho chuyển...

   20 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 7 - ThS. Trần Thị Minh Hoàn

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 7 - ThS. Trần Thị Minh Hoàn

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 7 Đường và mặt cong tự do trong không gian ba chiều cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình hóa ba chiều; Biểu diễn đường cong tự do; Đường cong Bézier; Đường cong Bézier bậc 3 (cubic); Dạng ma trận đường cong Bézier;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 6 - ThS. Trần Thị Minh Hoàn

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 6 - ThS. Trần Thị Minh Hoàn

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 6 Các phép chiếu trong 3D cung cấp cho người học những kiến thức như: Mặt phẳng chiếu; Giới thiệu phép chiếu; Phép chiếu song song; Chiếu trực giao; Phép chiếu trực lượng; Chiếu phối cảnh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hiu 15/06/2022 4 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 5 - ThS. Trần Thị Minh Hoàn

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 5 - ThS. Trần Thị Minh Hoàn

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 5 Biến đổi ba chiều cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhắc lại đại số với véctơ; Các phép biến đổi 3D cơ sở; Biến đổi 3D gộp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 4 - ThS. Trần Thị Minh Hoàn

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 4 - ThS. Trần Thị Minh Hoàn

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 4 Các phép biến đổi trong đồ họa hai chiều cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phép toán cơ sở với ma trận; Các phép biến đổi 2D cơ sở; Biến đổi 2D gộp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hiu 15/06/2022 3 0

 • Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 3 - ThS. Trần Thị Minh Hoàn

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 3 - ThS. Trần Thị Minh Hoàn

  Bài giảng Đồ họa máy tính: Chương 3 Thuật toán cắt xén, tô màu, phông chữ cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy trình hiển thị đối tượng 2D; Các thuật toán cắt xén; Thuật toán cắt xén đoạn thẳng; Thuật toán Sutherland-Cohen; Thuật toán cắt xén vùng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p hiu 15/06/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083