• Ebook Mô hình toán thủy văn: Phần 1

  Ebook Mô hình toán thủy văn: Phần 1

  Cuốn sách "Mô hình toán trong thủy văn" gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần ebook. Ebook phần 1 gồm có 2 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 phân tích hệ thống và mô hình toán thủy văn; chương 2 mô hình tất định. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   99 p hiu 23/09/2022 70 41

 • Ebook Mô hình toán thủy văn: Phần 2

  Ebook Mô hình toán thủy văn: Phần 2

  Tiếp nối những nội dung chính ở phần 1, phần 2 cuốn sách "Mô hình toán trong thủy văn" gồm có 2 chương như sau: Chương 3 mô hình ngẫu nhiên, chương 4 ứng dụng của mô hình toán thủy văn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   135 p hiu 23/09/2022 68 41

 • Ebook Phương pháp toán ứng dụng trong môi trường: Phần 1

  Ebook Phương pháp toán ứng dụng trong môi trường: Phần 1

  Tài liệu "Phương pháp toán ứng dụng trong môi trường" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết trường; Trường vô hướng, trường véctơ; Các trường đặc biệt; Khái quát về các chương trình vật lý - toán thường gặp; Giải phương trình đạo hàm riêng bằng phương pháp sai phân; Phương pháp nội suy;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   101 p hiu 23/09/2022 62 34

 • Ebook Phương pháp toán ứng dụng trong môi trường: Phần 2

  Ebook Phương pháp toán ứng dụng trong môi trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phương pháp toán ứng dụng trong môi trường" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp tính đại số tuyến tính; Lý thuyết xấp xỉ và các ứng dụng; Các phương pháp giải gần đúng tổng quát; Đạo hàm trung bình tích phân. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   166 p hiu 23/09/2022 62 34

 • Ebook Fruit and cereal bioactives: Sources, chemistry, and applications – Part 1

  Ebook Fruit and cereal bioactives: Sources, chemistry, and applications – Part 1

  Ebook Fruit and cereal bioactives: Sources, chemistry, and applications – Part 1 presents the following content: Introduction to bioactives in fruits and cereals; health promoting effects of cereal and cereal products; phytochemicals in cereals, pseudocereals, and pulses; phenolic and beneficial bioactives in drupe fruits; bioactive phytochemicals in pome fruits; phytochemicals in citrus and tropical fruit; phytochemical bioactives in...

   262 p hiu 23/09/2022 55 34

 • Ebook Fruit and cereal bioactives: Sources, chemistry, and applications – Part 2

  Ebook Fruit and cereal bioactives: Sources, chemistry, and applications – Part 2

  Ebook Fruit and cereal bioactives: Sources, chemistry, and applications – Part 2 presents the following content: Mycotoxic bioactives in cereals and cereal-based foods; control assessments and possible inactivation mechanismson mycotoxin bioactives of fruits and cereals; control of mycotoxin bioactives in nuts: farm to fork; isolation characterization of bioactive compounds in fruits and cereals; effect of bioactive components on dough...

   210 p hiu 23/09/2022 52 34

 • Ebook Rodent societies: An ecological & evolutionary perspective - Part 2

  Ebook Rodent societies: An ecological & evolutionary perspective - Part 2

  Ebook Rodent societies: An ecological & evolutionary perspective - Part 1 includes the following content: Introduction, sexual behavior, life histories and behavior, behavioral development.

   245 p hiu 23/09/2022 51 30

 • Ebook Rodent societies: An ecological & evolutionary perspective - Part 1

  Ebook Rodent societies: An ecological & evolutionary perspective - Part 1

  Ebook Rodent societies: An ecological & evolutionary perspective - Part 2 includes the following content: Social behavior, antipredator behavior, comparative socioecology, conservation and disease, conclusions.

   382 p hiu 23/09/2022 47 30

 • Ebook Hỏi - đáp về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hỏi - đáp về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam: Phần 2

  Đối với nước ta, một nước nhiệt đới đi lên từ nông nghiệp, công nghệ sinh học có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là một yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu và phát triển bền vững kinh tế công nghiệp, nông thôn; cung cấp những sản phẩm cơ bản...

   85 p hiu 23/05/2022 194 81

 • Ebook Hỏi - đáp về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hỏi - đáp về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách gồm 61 câu hỏi và trả lời về những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực công nghệ sinh học, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công nghệ sinh học, một số mô hình ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   65 p hiu 23/05/2022 158 78

 • Biến đổi khí hậu, cạn kiệt nguồn năng lượng và hiệu ứng nhà kính

  Biến đổi khí hậu, cạn kiệt nguồn năng lượng và hiệu ứng nhà kính

  Bài viết đặt ra vấn đề và nêu lên một số giải pháp về sự biến đổi khí hậu, cạn kiệt nguồn năng lượng và hiệu ứng nhà kính. Đây là một trong những thách thức lớn nhất đối con người. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p hiu 27/04/2022 90 16

 • Tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai đối với nông nghiệp Việt Nam, biện pháp thích nghi để phát triển bền vững

  Tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai đối với nông nghiệp Việt Nam, biện pháp thích nghi để phát triển bền vững

  Bài viết gồm các nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu đến năng suất sản lượng cây trồng. Những thiệt hại do thiên tai và quy luật diễn biến của chúng ở Việt Nam. Biện pháp thích nghi để phát triển nông nghiệp bền vững. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p hiu 27/04/2022 80 10

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083