• Ebook Hợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Hợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam" phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những vấn đề lý luận về hợp đồng điện tử; thực trạng pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   250 p hiu 24/11/2023 13 0

 • Ebook Hợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Hợp đồng điện tử theo pháp luật Việt Nam" phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: hoàn thiện pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

   77 p hiu 24/11/2023 13 0

 • Ebook Pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Phần 1

  Ebook Pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Phần 1

  Cuốn sách tham khảo "Pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4" nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tiếp cận và cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn thời sự về pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là công trình chuyên khảo nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản, kinh nghiệm...

   322 p hiu 24/11/2023 9 0

 • Ebook Pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Phần 2

  Ebook Pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Phần 2

  Cuốn sách không chỉ là tài liệu tham khảo cần thiết cho các nhà hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, các nhà nghiên cứu, sinh viên, học viên chuyên ngành luật tại các cơ sở đào tạo luật, mà còn dành cho các cán bộ thực tiễn và bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

   280 p hiu 24/11/2023 14 0

 • Giáo trình Công pháp quốc tế (Quyển 1): Phần 1

  Giáo trình Công pháp quốc tế (Quyển 1): Phần 1

  Giáo trình "Công pháp quốc tế (Quyển 1)" phần 1 trình bày nội dung các chương sau: Chương 1: Lý luận chung về luật quốc tế; Chương 2: Nguồn của luật quốc tế; Chương 3: Chủ thể của luật quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   225 p hiu 24/11/2023 10 0

 • Giáo trình Công pháp quốc tế (Quyển 1): Phần 2

  Giáo trình Công pháp quốc tế (Quyển 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Công pháp quốc tế (Quyển 1)" tiếp tục cung cấp tới người học nội dung các chương còn lại như sau: Chương 4: Lãnh thổ và biên giới quốc gia; Chương 5: Luật biển quốc tế; Chương 6: Dân cư trong luật quốc tế; Chương 7: Luật ngoại giao và lãnh sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

   327 p hiu 24/11/2023 11 0

 • Ebook Fundamentals of business law (8th edition): Part 1

  Ebook Fundamentals of business law (8th edition): Part 1

  (BQ) Part 1 book "Fundamentals of business law" has contents: Fundamentals of business law, traditional and online dispute resolution, ethics and business decision making, torts and cyber torts, criminal law and cyber crime, intellectual property and internet law, agreement and consideration,...and other contents.

   421 p hiu 24/11/2023 12 0

 • Ebook Fundamentals of business law (8th edition): Part 2

  Ebook Fundamentals of business law (8th edition): Part 2

  (BQ) Part 2 book "Fundamentals of business law" has contents: Security interests in personal property, agency relationships, employment and immigration law, sole proprietorships, partnerships, and limited liability companies, personal property and bailments, real property and landlord tenant law,...and other contents.

   468 p hiu 24/11/2023 9 0

 • Bài giảng Thừa kế trong tư pháp quốc tế - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Thừa kế trong tư pháp quốc tế - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Thừa kế trong tư pháp quốc tế cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái quát chung về quan hệ thừa kế: Khái niệm quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài; Xung đột pháp luật về thừa kế; Hệ thống pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài; Giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế: Thừa kế theo pháp luật; Thừa kế theo...

   26 p hiu 24/11/2023 7 0

 • Bài giảng Pháp luật về hợp đồng - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Pháp luật về hợp đồng - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Pháp luật về hợp đồng cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát chung hợp đồng và pháp luật hợp đồng; giao kết hợp đồng; hiệu lực của hợp đồng; thực hiện hợp đồng; trách nhiệm pháp lý khi vi phạm hợp đồng; hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu; hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng tài sản; hợp đồng có đối tượng...

   64 p hiu 24/11/2023 10 0

 • Bài giảng Công pháp quốc tế - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Công pháp quốc tế - Trường ĐH Thương Mại

  Bài giảng Công pháp quốc tế được biên soạn với mục tiêu nhằm cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức về: khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của luật quốc tế; các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế; dân cư trong luật quốc tế; lãnh thổ trong luật quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   97 p hiu 24/11/2023 9 0

 • Bài giảng Hợp đồng trong tư pháp quốc tế - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Hợp đồng trong tư pháp quốc tế - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Hợp đồng trong tư pháp quốc tế được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái quát chung về hợp đồng trong tư pháp quốc tế: Khái niệm, đặc trưng của hợp đồng quốc tế; Xung đột pháp luật trong quan hệ hợp đồng; Luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p hiu 24/11/2023 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhbu285450vi