• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp theo ross: Chương 10

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp theo ross: Chương 10

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp theo ross: Chương 10 có nội dung trình bày vấn đề về quản trị tín dụng và hàng tồn kho. Các nội dung chính được trình bày trong chương bao gồm: Phân tích và quyết định chính sách tín dụng (bán chịu) của doanh nghiệp, phân tích và quyết định tồn kho tối ưu cho doanh nghiệp.

   53 p hiu 23/05/2017 378 2

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Nguễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Nguễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 2: Đa dạng cộng tuyến" trình bày các nội dung: Tổng quan về đa cộng tuyến, hậu quả của đa cộng tuyến, phát hiện đa cộng tuyến, các biện pháp khắc phục,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng này.

   21 p hiu 26/04/2017 341 54

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Hiện tượng tương quan" trình bày các nội dung: Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng tương quan, hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có sự tương quan, phát hiện tương quan, các biện pháp khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   24 p hiu 26/04/2017 334 52

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Mô hình hồi quy với biến giả" trình bày các nội dung: Bản chất của biến giả - mô hình trong đó các biến độc lập đều là biến giả, hồi quy với biến định lượng và biến định tính, sử dụng biến giả trong phân tích mùa, so sánh hai hồi quy: Phương pháp biến giả,... Mời các bạn cùng tham...

   23 p hiu 26/04/2017 382 52

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Nguễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Nguễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 1: Xác định mô hình hồi quy" trình bày các nội dung: Khái niệm về kinh tế lượng, phương pháp luận của kinh tế lượng, các giả thiết cổ điển của mô hình hồi quy tuyến tính, phân phối xác xuất cảu các ước lượng,.. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng này.

   56 p hiu 26/04/2017 327 52

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Phương sai sai số thay đổi trình bày các nội dung: Bản chất của phương sai sai số thay đổi, hậu quả của phương sai sai số thay đổi, phương pháp phát hiện phương sai sai số thay đổi, kiểm định Park, kiểm định Glejser,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   29 p hiu 26/04/2017 315 52

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 3 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 3 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế học vi mô - Chương 3: Lý thuyết về hành vi tiêu dùng" trình bày các lý thuyết về hành vi tiêu dùng như: Hữu dụng, đường bàng quang về hữu dụng, các hàm hữu dụng thông dụng, đường ngân sách, nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   37 p hiu 26/04/2017 291 3

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 2 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 2 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế học vi mô - Chương 2: Lý thuyết cung cầu" trình bày các nọi dung: Giới thiệu về cung và cầu, nhu cầu hàng hóa, sự dịch chuyển của đường cầu, sự dịch chuyển của đường cung, thặng dư sản xuất, cơ chế thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p hiu 26/04/2017 284 2

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế vi mô - Chương 1: Các khái niệm cơ bản của kinh tế học vi mô" trình bày các nội dung: Kinh tế học là gì, ba vấn đề cơ bản của kinh tế học, kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô, các giả thuyết cơ bản của mô hình nghiên cứu kinh tế học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   17 p hiu 26/04/2017 296 3

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 4 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 4 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế học vi mô - Chương 4: Lý thuyết sản xuất trình" bày các nội dung: hàm sản suất, năng suất biên, quy luật năng suất biên giảm dần, năng suất trung bình, nguyên tắc tối đa hóa sản lượng, đường đẳng phí,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

   24 p hiu 26/04/2017 307 2

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế vi mô -Chương 5: Lý thuyết tối đa hóa lợi nhuận" trình bày các nội dung: Chi phí, chi phí ngắn hạn, chi phí dài hạn, tính chi phí theo quy mô, tối đa hóa lợi nhuận, quyết định của doanh nghiệp, nguyên tắc tối đa hóa danh thu, quan hệ giữa tối đa hóa doanh thu và tối đa hóa lợi nhuận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   17 p hiu 26/04/2017 278 1

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 6 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế vi mô - Chương 6: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo" trình bày các nội dung: Quyết định cùng trong nhất thời, đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp, đường cung dài hạn của doanh nghiệp, đường cung dài hạn của ngành, lợi ích thương mại quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng.

   12 p hiu 26/04/2017 288 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083